Topné systémy

Podlahové topení na klíč s 25 letou zárukou od výrobce

Návrh, dodávka, montáž ale i pravidelný poplach, čistění u již spatně fungují systémy včetně ošetření topné vody inhibitory proti řasám a mikroorganismům.

Kogenerace

Vyrobte si vlastní elektřinu

Kogenerační jednotky s vysokou účinností od 20 kW a návratností do 4 let.

Řešením stále dražších energií, jak tepla tak také elektřiny, je nasnadě. Je to kombinovaná výroba elektřiny a tepla v zařízeních, kterým se odborně říká kogenerační jednotky(zkráceně kogenerace).

Elektrickou energii si přitom vyrobíme v místě kde ji potřebujeme a ještě můžeme efektivně využít vznikající teplo k vytápění nebo jej použít pro jiná technologická zařízení.

Běžně používaným palivem pro kogenerační jednotky je zemní plyn, ale spalovat můžeme i jiná alternativní paliva.

Výhody kogeneračních jednotek

Nový typ kogenerační jednotky EPP GEN dokáže efektivně využít až 96 % energie obsažené v palivu. V tepelné elektrárně se obvykle využívá 33 %. Použitím kogenerační jednotky snižujete jak palivovou náročnost na pořízení energií, tak i globální množství emisí CO2 v ovzduší.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je proto v širokém měřítku podporována ve všech zemích Evropské unie. Česká republika má podporu využití kogeneračních jednotek zakotvenu ve své legislativě. Proto ke každé vyrobené kWh získáváte příspěvek za využití této efektivní technologie.

Nezáleží na tom, zda elektřinu sami spotřebujete, nebo jí prodáte distribuční organizaci do sítě. Cena elektřiny je tržní, příplatky za její výrobu stanovuje Energetický regulační úřad, výkup elektřiny z těchto technologií je zaručen zákonem.

Komu a kde se kogenerace vyplatí ?

 

 • provozy, kde jsou zvýšené nároky na souběžný odběr elektrické energie a tepla
 • hotely, penziony, ubytovny
 • domovy důchodců, ústavy sociální peče, nemocnice a kliniky
 • komunální výtopny
 • kryté plavecké bazény, aquaparky,lázeňská zřízení
 • fitness centra, stadiony
 • školy
 • kancelářské budovy
 • hypermarkety,obchodní centra
 • zemědělské podniky
 • malé čistírny odpadních vod
 • zoologické zahrady
 • průmyslové podniky
 • prádelny
 • sídlišťní výtopny
 • komfortní rodinné domy

Proč právě TeploPro CZ s.r.o. s jednotkami EPP ?

Produkt na velmi vysoké technické úrovni

Koupí kogenerační jednotky EPP GEN získáte výrobek, který se svou kvalitou úspěšné prosazuje na evropském i světovém trhu.

Všestranná podpora zákazníkům

Při koupi kogenerační jednotky EPP GEN, můžete počítat s naší plnou technickou podporou, která zahrnuje jak ekonomické studie návratnosti, pomoc s instalací jednotky včetně vyřízení nezbytných legislativních úkonů, tak i komplexní služby spojené se servisem instalované jednotky.

Jsme vždy po ruce

Jakýkoli zásah u zákazníka je, díky síti servisních středisek a servisnímu dispečinku našeho partnera, velmi rychlý. Šetříme tím kromě času i Vaše peníze.

Nabízíme full servis

Na kogenerační jednotku nabízíme financování i servisní pojištění na bázi pravidelného poplatku z vyrobené kWh elektřiny, který zahrnuje různé úrovně činností až po tzv. full servis, kde je v poplatku zahrnuto vše, kromě paliva.

Máme tradici a spokojené zákazníky

Téměř dvacetiletá tradice výroby kogeneračních jednotek velkých výkonů a snížení cen kogenerací malých výkonů tzv.„mikrokogenerací„ je patrna na neustále rostoucí křivce prodeje, dokazující spokojenost zákazníků s našimi výrobky.

Malé nároky na prostor

Kompaktní rozměry a malé nároky na obslužný prostor umožnují jednotku instalovat i do stísněnějších místnosti, které navíc nemusí byt ventilovány.

Její celková účinnost je více než 95 %

Kromě klasického odvodu tepla z motoru a spalin je vodou chlazen i elektrický generátor. Neventilovaná kapota navíc umožnuje využiti sálavého tepla z motoru, které by bylo jinak odvedeno ventilací.

Pracovní otáčky motoru

Půmyslový motor pracuje v kogenerační jednotce v ideálních podmínkách při konstantně nízkých otáčkách za minutu, což zajištuje velmi dlouhou životnost stroje. Životnost dosahuje 15 až 20 let.

„Plug and play“

Provedení „vše v jednom“ umožnuje kogenerační jednotku velmi snadno zapojit do tepelného systému budovy.

Malá kogenerační jednotka nové generace

Kompletace kogenerační jednotky o výkonu 30kW v hale

Velmi tichý chod

Díky těsně uzavřené protihlukové kapotě je chod jednotky tichý i v bezprostřední blízkosti.

Snadno demontovatelná kapota

Tato vlastnost je důležitá pro servis kvůli bezproblémovému přístupu ke všem komponentům jednotky.

Elektrický rozváděč s řídicí jednotkou oddělen od prostoru motoru

Toto uspořádaní nejenže chrání citlivé elektronické součásti jednotky před teplem z motoru, ale i umožnuje individuální nastavení polohy skříně rozvaděče podle dispozic prostoru , ve kterém je jednotka umístěna.

kogenerace