Bytové domy

Postavíme kotelnu z vlastních prostředků

Budeme ji provozovat a dodávat Vám teplo po dobu deseti let. Po deseti letech a repasi Vám předáme kotelnu do vlastnictví za 1 korunu.

Cenu za GJ Vám transparentně spočítáme před podpisem smlouvy.

Cenu tepla může ovlivnit jen:

Chcete kotelnu dříve než za 10 let?

Ve smlouvě je vyčíslená hodnota kotelny s příslušenstvím v časové ose. V kterémkoli období spolupráce víte za kolik peněz můžete kotelnu odkoupit a provozovat ji sami.

Projekt decentralizace výroby tepla

Rádi bychom Vám představili projekt decentralizace výroby tepla a teplé užitkové vody na Vašem sídlišti, který Vám přinese úsporu nákladů na vytápění Vaší domácnosti teplem a nebude Vás stát vůbec nic, naopak ještě ušetříte!

Poprvé si můžete užít slastného pocitu ze zlevnění tepla!

Za ohromných finančních nákladů jste omezili únik drahého tepla z Vašich domovů, vyměnili jste netěsná okna, zateplili fasádu a střechu a ... platíte stále víc! Ano, smířili jste se s cenou plynu, novou sazbou DPH, ale existují i náklady, zvyšující cenu tepla, se kterými se smířit nemusíte!

TeploProCZ Vám nabízí úsporu, která Vás nebude stát vůbec nic!

Náš projekt počítá s vybudováním nového plynovodu a malých vysoce efektivních a ekologických kotelen přímo v místě spotřeby. Tímto opatřením odpadnou ztráty způsobené dopravou tepla k jednotlivým domům. Vybudováním více jednotlivých kotelen Vám umožníme snazší a rychlejší reakci na počasí a přitopit si třeba i jen na několik hodin. Zároveň Vás tímto zbavíme nutnosti podílet na rekonstrukci rozvodů a modernizaci kotelny na Vašem sídlišti, které by Vám přinesly další zvýšení ceny tepla a teplé vody.

Odmítněte spolufinancovat revitalizaci sídlištní kotelny a začněte šetřit co nejdříve!

Abychom byli konkrétní, u běžného zatepleného bytu, o vytápěné ploše 70 m2, byste za loňský rok jen na rozdílu ceny tepla ušetřili až 4376 Kč tedy pokud topíte:). Vezměte kalkulačky a počítejte. V roce, kdy ještě tento fiktivní byt nebyl zateplen a neměl vyměněná okna, byla spotřeba tepla na jeho vytápění 0,40 GJ/m2 to jest 28 GJ/rok, po zateplení klesly nároky na teplo o 0,12 GJ/m2 tedy o 8,4 GJ/rok. Zateplením se tedy ušetřilo v dnešních cenách 5040 Kč/rok (v době provedení izolací to ale bylo jen 2700 Kč/rok), ale kolik to stálo?!

Přestaňte platit za ztráty tepla způsobené zastaralými rozvody!

Garantovat cenu tepla na dva roky, to asi nikdo nedokáže, co Vám ale dokážeme slíbit je, že pokud podpoříte náš projekt, nebudete litovat, že jste se od Vašeho stávajícího dodavatele tepla a teplé vody odpojili.

Naše kotelny budou osazeny špičkovými, ekologickými kondenzačními kotli
Výhody
  • + nižší cena tepla
  • + moderní technologie
  • + zhodnocení nemovitosti
  • + snadná regulovatelnost
  • + nulové náklady na realizaci ze strany majitelů bytů a společenství vlastníků
  • + 10 let bezplatný servis
Nevýhody
  • - zábor cca 6 m2 nebytových prostor
  • - výšená hlučnost a prašnost během výstavby